2015-10-28

Regulamin oranizacyjny

Organizację Inspektoratu określa Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Słupsku, wprowadzony zarządzeniem Nr 1/2012 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Słupsku z dnia 15.02.2012 r. 
z późniejszymi zmianami. 


Kierownictwo Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Słupsku:

  • Powiatowy Lekarz Weterynarii w Słupsku - lek. wet. Janusz Sikorski
  • Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Słupsku - lek. wet. Marian Dalecki


Zespoły i samodzielne stanowiska pracy:

  1. Zespół ds. bezpieczeństwa żywności.
  2. Zespół ds. pasz i utylizacji.
  3. Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt.
  4. Zespół ds. finansowo - księgowych.
  5. Zespół ds. administracyjnych.
  6. Samodzielne stanowisko ds. obsługi prawnej.
  7. Samodzielne stanowisko ds. odkażania.

Załączniki

  Regulamin Organizac...ii w Słupsku 4,24 MB (pdf) szczegóły pobierz