2016-03-21

Kierownictwo

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Słupsku

lek. wet. Janusz Sikorski

 

Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Słupsku

lek. wet. Marian Dalecki